GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü
Ferhan GÖZGÜ ÇELİK (Öğr. Gör. Dr.)

Ferhan Gözgü Çelik, 1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksek Resim Bölümü Prof. Adnan Çoker Atölyesi’nden mezun oldu.1984 yılında ABD’nde sanatsal incelemeler yaptı. 1985 yılında İTÜ Güzel Sanatlar Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterliğini (Doktora) Tamamladı. İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Lisans programında
derslerini vermekte olan Ferhan Gözgü Çelik, resim çalışmalarını Taşkışla’daki atölyesinde sürdürmektedir.


Verdiği Dersler:

SNT 103 Desen
SNT 115 Modernite ve Görsel Kültür
SNT 113 Sanat ve Yorum
GSB 343 Görsel Analiz

İletişim Bilgileri:


E-posta: gozgu@itu.edu.tr