GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 113 SANAT VE YORUM

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Sanat ve Yorum bir tarih dersi olmaktan çok, prehistorik dönemden bugüne dek gelen sanat
biçemlerinin ve akımlarının birbirleriyle karşılaştırılması, bilim, ekonomi ve bulunduğu çağın
yaygın görüş ve inançlarıyla ilişkilerinin kurularak aktarılıp, yorumlanmasıdır.

Öğretim Elemanları


Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN
Ferhan GÖZGÜ ÇELİK

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN
Ferhan GÖZGÜ ÇELİK