GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

GSB 343 GÖRSEL ANALİZ

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Görme kavramı. Göz nesne ilişkisi. Doğru görme ve nesne ilişkisi. Görüntü oluşturma
yöntemleri. Tarihsel süreçte görüntüleme yöntemleri. Işık ve optik görme. Görsel analizler.
Nesnenin parçalanması. Parçalanan biçim ilişkileri ve soyutlamalar. Yeni görsel kurgular ve
plastik değerler ağırlıklı araştırmalar.

Öğretim Elemanları


Ferhan GÖZGÜ ÇELİK