GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 103 DESEN

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Görmek ve bakmak fiillerinin bilinçli bir şekilde öğretilmesini sağlayarak öğrencinin analiz ve
sentez yapma yetisini geliştirmesi için temel görselleştirme kavram ve tekniklerinin öğretilmesini
içerir.

Öğretim Elemanları


Ferhan GÖZGÜ ÇELİK
Selçuk FERGÖKÇE

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Başak AVCI
Burçak BİNGÖL
Fatma Pınar YALÇIN
Hasan ZEYBEK
Hülya KÜPÇÜOĞLU
Sema ÖCAL
Yener PINARBAŞ