GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

Hakkımızda

taskisla

Tarihçe

1983 - 1987 yılları arasında 2 kredilik "Teknik Olmayan Seçime Bağlı Ders" adı altında uygulamaya dayanan Resim, Seramik, Özgün Baskı, v.b. gibi dersler Sanat Felsefesi, Sanat Sosyolojisi gibi kuramsal dersler açılarak hizmet verilmiştir. Eğitim alanı çeşitli konularda dersler açılarak geniş tutulmuştur. 1997 yılında yeni programa geçilmesiyle "Teknik Olmaya Seçime Bağlı Ders" programdan kaldırılmıştır. Bu durumda eğitim 1997'den önce kayıtlı öğrencilerin haklarını karşılamak amacıyla sürmektedir.

1983 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Görsel ve Çevresel Sanatlar Anabilim Dalı kurulmuş ve bu bölümün eğitimi Güzel Sanatlar Bölümü'nde, ilgili öğretim elemanlarının katkılarıyla yürütülmüştür. Anabilim Dalı birçok yetenekli öğrencileri yetiştirmekler birlikte, 1999 yılında başvuru sayısındaki azalma nedeniyle öğrenci performansı ve öğretim üyesi sayısındaki düşüş göz önünde bulundurularak kontenjan açılımı durdurulmuştur.

Kadrolu öğretim elemanları "Teknik Olmayan Seçime Bağlı Ders"leri vermelerinin dışında Görsel ve Çevresel Sanat Anabilim Dalı, Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı öğrencilerine sundukları zorunlu ve seçmeli derslere katılmaktadırlar. 1999 yılında bu katkı arttırılmış, ayrıca İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde bir ders açılmıştır. 2001 yılında tüm üniversiteye duyurular göndererek Bölüm atölyelerinin öğretim üyesi, öğrenci ve personele açık olduğu ve kurslara başlandığı duyurulmuştur. 2003 yılında SEM eğitimi çerçevesinde kamuya açık Resim ve Seramik kursları başlatılmıştır.

Güzel Sanatlar Bölümü, GSB kodlu derslerin yanında 2009 - 2010 Güz yarıyılından itibaren,  tüm fakültelerin programlarında yer alan SNT kodlu 3 kredili zorunlu seçmeli dersleri (Havuz Dersleri) vermeye başlamıştır. İTÜ Senatosunun 04.06.2009 günlü ve 500 sayılı toplantısında alınan karar gereğince ITB dersi statüsünde olmak üzere öğrencilerimizin bir adet sanat dersi almasına karar verilmiştir. 2009/2010 Öğretim Yılından itibaren başlayacak ve 2009 yılından kabul edilen öğrenciler için zorunlu olacak bu uygulamanın gerçekleştirilmesi için düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Yeni oluşturulan sanat derslerinin yürütülmesine ilişkin koordinasyonun Güzel Sanatlar Bölümü eşgüdümünde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile birlikte ve İnsan Toplum Bilimleri Bölümü ile iletişim halinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bölüm Başkanlarımız:Birsen DORUK (1983-1995)
Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU (1982-1985)
Şadan BEZEYİŞ (1985-1995)
Semra AYDINLI (1995-2001)
Ayla ÖDEKAN (2001-2008)
Yüksel DEMİR (2008-2017)
Oğuz HAŞLAKOĞLU (2017-)


Dipnot: Vekalet süreleri dahil edilmiştir.