İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü
Bilim İletişiminde Oyunlaştırma Onur Berk Arslanoğlu 
SANATKULE-2 Başlıyor !
Anadolu İnsanının Topraktan Gelen Bilgeliğini Anlatan “NEBULA”! 14 Nisan 2019 İstanbul Film Festivali'nde
26 Nisan 2019 Sinemalarda
Güzel Sanatlar Bölümü Atölye Etkinlikleri-1 İTÜ Taşkışla Sanatkule
12 Kasım 2018 - 22 Mart 2019
Tiyatro Jek: Yıldızlar, Boğalar ve Aşklar

Tarih: 20 Aralık 2018 (Prömiyer)
Yer: Tatavla Sahne (Taksim, Cihangir) 

Performans: Düş | Fall > Dream 21 Kasım 2018
Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi
Sergi: Anlatım/ Vurgu/ Deney/ Bulgu TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 701/D
10-18 Kasım 2018
INARSY Son Katılım:  6 Haziran 2018
Sempozyum: 19 – 20 Temmuz 2018 , Bükreş
SANATKULE-1 Başlıyor !
Sunum: İstanbul'daki El Yazma Kütüphanelerinden Seçme Eserler 24 Nisan 2018
13:30-15:00 
Fen-Edebiyat Fakültesi ITB Seminer Odası
Seminer : Kayıp İstanbul Dr. Çiğdem Özkan Aygün
Yarışma: Nesilden Nesile Kuş Evleri Son Katılım Tarihi: 23 Mart 2018
ON ADIM Sinema Filmi
TAŞI-N-MA 15. İstanbul Bienali Komşu Etkinliği
 

Güzel Sanatlar Bölümü, üniversitemiz öğrencilerinin güzel sanatlar alanında ilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla öğretime başlamıştır. 2009 yılında İTÜ Senatosu’nun, her İTÜ öğrencisinin en az bir adet SNT kodlu zorunlu seçmeli ders almasını gerektiren kararı ile birlikte, Ayazağa ve şehir kampüslerinde, her yıl açılan yaklaşık 30 SNT ve GSB kodlu dersle, 3.500 öğrenciye ulaşılabilmektedir. Kadrolu ve alanında uzman misafir öğretim elemanlarıyla verilen dersler aracılığıyla öğrencilerimizin, sanat alanına dair temel bilgileri edinmelerinin yanı sıra kendi alan çalışmalarıyla sanat arasında bağlantı kurabilmeleri; bilim, sanat ve teknolojiyi birlikte düşünebilen ve çağın çok yönlü dinamiklerini kavrayan, yenilikçi ve dönüştürücü kapasitede bireyler olarak toplumsal hayata katkı sunabilmeleri hedeflenmektedir. 
                                                                                                                                                                 Doç.Dr. Oğuz HAŞLAKOĞLU
                                                                                                                                                    İTÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı

 
maxresdefault