GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 115 MODERNİTE VE GÖRSEL KÜLTÜR

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Batı sanatının gelişim sürecine kısa bir bakış, modern çağlara giriş ve modernite kavramının
tartışılması, Endüstri Devrimi’nin görsel kültüre etkisi ve bu bağlamda bilim, teknoloji, sanat,
politika, ekonomi, vb. alanlarda etkileri, Türkiye’deki durumun saptanması ve Batı kültürünün
gelişme aşamalarının irdelenmesi, modernitenin eleştirisi ve post modernizme geçiş, Türk
sanatında yeni açılımlar.

Ders Tanıtımı:

Modernite ve Görsel Kültür dersi, Batı dünyasındaki sanatsal gelişimin etkilendiği olaylar üzerinde durmakta ve "modernite" olgusunun etkilerini tartışmaktadır. Ders boyunca Batı sanatının geçirdiği evreler kısaca tanıtılmakta ve ağırlıklı olarak Endüstri Devrimi sonrası sanat ortamının ve görsel kültürün bilimsel, teknolojik, politik, ekonomik, sosyal gelişmeler sonrası nasıl şekillendiğine odaklanmaktadır. Ayrıca modernite olgusunun imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinde Türk sanatı ve kültürünü nasıl etkilediği üzerinde durularak, içinde bulunduğumuz dönemin nasıl oluştuğunun kavranmasına çalışılmaktadır. Ders kapsamında müze ve galeriler gezilerek güncel sanat nesneleri hem estetik değer, hem de kültür varlığı olarak analiz edilmektedir.

Öğretim Elemanları


Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN
Yasemin DORA

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Ayla ÖDEKAN
Deniz ÇALIŞIR PENÇE
Ferhan GÖZGÜ ÇELİK
Hanife ÖLMEZ
Melis OĞUZ