GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 211 İSTANBUL: TARİH, SANAT VE TOPLUM

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Bu ders öğrencilere bu benzersiz şehrin sanatsal, sosyolojik ve tarihi gelişimi hakkında temel
kültürü vermeye çalışır. Ders boyunca öğrenciler İstanbul’un kuruluşunu takiben kent hakim
olan Antik Yunan, Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi sanatı, toplum yapısı ve
tarihi hakkında bilgi edinirler.

Öğretim Elemanları


Ayşe Nursel TUNCAY
Kubilay ÖNAL

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Çiğdem Özkan AYGÜN
Melis OĞUZ
Özgür ÇİÇEK
Pınar ERKAN
Pınar BURSA
Ufuk DEMİRGÜÇ