GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 112E THEATER

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Bu derste, tiyatronun nasıl ve hangi biçimler altında ortaya çıktığı, farklı dönemler ve kültürlerde nasıl
şekillendiği aktarılacaktır. Tiyatro estetiğini oluştururken kullanılan temel araçlar, bu araçların kültürlere
özgülüğü ve evrensel yönü üzerinde durulacaktır. Tiyatronun yaşama kattığı değer, bireyin hayal gücü ve
eleştirel bakışını nasıl pekiştirdiği irdelenecektir.

Öğretim Elemanları


SNT 112E Theather

Geçmiş Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Ayşe DRAZ ORHON