GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 112 TİYATRO

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Bu derste, tiyatronun nasıl ve hangi biçimler altında ortaya çıktığı, farklı dönemler ve kültürlerde nasıl
şekillendiği aktarılacaktır. Tiyatro estetiğini oluştururken kullanılan temel araçlar, bu araçların kültürlere
özgülüğü ve evrensel yönü üzerinde durulacaktır. Tiyatronun yaşama kattığı değer, bireyin hayal gücü ve
eleştirel bakışını nasıl pekiştirdiği irdelenecektir.

Öğretim Elemanları


Ali Ersan KARADENİZ
Günay Ertekin
Murat ÖZEN
Yeliz ŞATIROĞLU

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Almula MERTER
Burak ÜZÜMKESİCİ
Fatih HACIOSMANOĞLU
Ferdi MERTER
Nihat ALPTEKİN
Nilüfer OVALIOĞLU
Şafak TOK
Sedat Bora SEÇKİN
Tülay AKIN
Volkan ÇIKINTOĞLU