GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

Nilüfer OVALIOĞLU (Yrd. Doç. Dr.)

Ankara’da 1978’de doğan Nilüfer Ovalıoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar  Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra  2002‘de Fulbright bursu ile State University of New York’ta yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı. Üç sene süren MFA (Master of Fine Arts) eğitimi boyunca, performans yaratımı, görsel sanatlar, tiyatro ve müziği kapsayan disiplinler arası bir eğitim aldı. Müzik bölümü ile yaptığı işbirliklerinde sahne sanatları için müzik ve ses tasarımları yaptı. Avrupa’da festival ve gösterimlere seçilmiş olan kısa filmlerinde çağdaş bir  ifade ile masallar yazdı ve ekrana taşıdı.  Bu filmlerde oyuncu, yazar, yönetmen rollerini üstlendi ve teatral yaratılarını bütünsel bir sanat tavrıyla ele aldı. Oyuncunun yaratıcılığını öne çıkaran fiziksel tiyatro tarzı ile sanat disiplinlerinin buluştuğu bir merkez keşfetti. Lecoq oyunculuk metodu temellerine dayanan fiziksel tiyatro eğitimini London International School of Performing Arts’da 2008‘de bitirdi. Yine Londra'da Brunel University'de Drama Bölümü’nde doktora çalışmaları boyunca ‘Çağdaş Performans Yaratımı’  dersleri verdi ve kabare ile masal anlatma performansları yarattı ve oynadı. Uluslararası işbirliklerinde Alzheimer’s hastalığını inceleyerek skeçler oluşturdu, bilimsel platformlarda sundu.

New York’taki eğitiminden süre gelen performansta dişinin tanımı konusunu tiyatroda fiziksellik hassasiyeti üzerinden inceledi ve ‘The Female Bouffon’ (Dişi Soytarı) isimli doktora tezini 2010 senesinde başarıyla bitirdi. 2011 senesinden beri İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. 


Verdiği Dersler:


SNT 112 Tiyatro


İletişim Bilgileri:

E-posta: niluferovalioglu@yahoo.com