GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

Başak AVCI

basakavci Başak Avcı 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan   Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden en yüksek not   ortalamasıyla mezun olan Avcı, 2005 yılında ‘Benlik ile   Gerçeklik Arasında bir Araç -DilOlarak Resim’ isimli eser   metniyle yüksek lisansını bitirdi. Mezuniyetinden sonra yurt   içinde ve dışında resim sergilerine, misafir sanatçı   programlarına katıldı. İlgi ve merakı nedeniyle fotoğraf, sinema ve felsefe gibi farklı alanları inceledi. Bu kaynaklardan öğrendiği yeni şeyler Çağdaş Sanatta temsilin ve kültürün dönüşen biçimlerine ilişkin fikirler verdi; yeni kavramlar ve tartışma yolları geliştirebilmesi bazı kavramlar öngörebilmesini sağladı. 2017 yılında MSGSÜ Resim Programı’nda Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlayarak II. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz Sanatının gelişimini inceledi. Araştırmasında, sanatçıların refahıyla ilgili savaş zamanı istihdamının diğer biçimleriyle bağlantılı olarak Silahlı Kuvvetler’le hükümet bakanlıkları ve bireyler ile kurumlar tarafından organize edilen projeleri değerlendirerek çeşitli potansiyel problemleri ve becerileri açıkladı. 2013 Güz dönemi itibariyle İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’ne bağlı olarak SNT103E Drawing dersini vermektedir.Born in Istanbul, Başak Avcı graduated from Mimar Sinan Fine Arts University with highest GPA and gave her master thesis titled as 'Painting as a means - langagé- in between the self and the reality' in 2005. Since her graduation she took part in many art exhibitions and artist residencies in the country & abroad. Pursuant her interest and curiosity, she has explored several mediums like photography, cinema and philosophy. These new learnings from different sources gave her insights on transforming means of representation and culture in Contemporary Art and enabled her to envisage several concepts so that she could form new conceptualization and ways of discussion. She has recently received her PhD in Fine Arts from the Painting Program of MSFAU in 2017. The topic of her thesis traces the development of British Art after World War II. Her research describes some potential problems and their skills that is considered in relation to other forms of wartime employment with government ministries, with the Armed Services, or with projects organized by individuals and institutions concerned with artists' welfare. She still lectures in Drawings since Fall 2013 at the Fine Arts Department of ITU.

Verdiği Dersler/Taught Courses:


SNT 103 Desen
SNT 103E Drawing

İletişim Bilgileri/Contact :

E-posta / E-mail : basakavci@hotmail.com