GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü
Güngör GÜNER (Prof. Dr.)

1962 senesinde İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümünü bitirdi. MEB 1416 no'lu yasanın bursu ile Almanya’da Seramik Sanatı ve Seramik Mühendisliği eğitimi aldı. Değişik firmalarda staj yaptı. Bazı tasarımları, firmalarca seri olarak üretilmek üzere satın alındı. 1972-2008 yılları arasında DTGSYO ve daha sonra Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi’nde Asistan, Doçent, Profesör, Bölüm Başkanı olarak görev yaptı ve yaş haddinden emekli oldu. ‘’Anadolu’da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik ‘’ konulu tez çalışması Ak-Yayınları Kültür Serisi tarafından basıldı (ISBN 975-7630-04-0).1958-2012 yılları arasında altısı yurt dışında olmak üzere on beş kişisel seramik sergisi açtı; yurt içi ve dışında çok sayıda karma sergiye katıldı, bazılarında ödüllendirildi. 1989'da ABD'de, 1996'da Almanya’da konuk öğretim üyesi, 1990'da Japonya‘da araştırmacı olarak bulundu. 2008'den beri MÜGSE Yüksek Lisans, 2009'dan beri İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Lisans programında dersler vermekte, sanat ve tasarım çalışmalarının yanı sıra, makaleler yazmakta ve konferanslar vermektedir.

Verdiği Dersler:

SNT 108 Seramik 

İletişim

E-posta: gguner67@gmail.com

Websitesi:  
www.gungorguner.com