GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 108 SERAMİK

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Seramik sanatının sanat tarihi içindeki önemini irdeleyerek tarihsel gelişiminin anlatımı; seramik
sanatının üretim merkezleri, sanatçılar ve örnekler üzerinden incelenmesi. Seramik sanat olgusu
ve malzemesinin tarihsel süreç içerisindeki oluşum ve değişim evreleri.

Öğretim Elemanları


Aynur KARAKAŞ KARAAĞAÇ
Güngör GÜNER

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Ayla ÖZKÖK
Sait ADALI