GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 226 SANAT FELSEFESİ

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Bu ders Sanat Felsefesi alanındaki temel teori ve kavramlara genel giriş niteliğindedir. Sanat
felsefesine ait çeşitli düşünce savunuları farklı filozofların eserleri eşliğinde analiz edilerek,
karşılaştırılacaktır. Bu ders esnasında, “Sanat nedir?” “Sanatı tanımlayan ya da bir sanat
çalışmasını sanat çalışması yapan nedir?” “Estetik nitelikler nelerdir?” “Estetik tat, tarz ve
tecrübe nedir?” “Estetik yargılamalar sadece öznel ifade midir?” “Sanattaki temsil ile gerçekliğin
temsili arasında bir ilişki var mıdır?” vb. sorulara yanıtlar aranacaktır.

Öğretim Elemanları


Ozan Güreli

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Evren YILMAZ
Hanife ÖLMEZ
Oğuz HAŞLAKOĞLU