GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 212 SANAT, KÜLTÜR VE TOPLUM

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Bu ders, insanlığın varoluşundan günümüze estetik ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen maddi kültür ögelerini
bir bütün halinde inceleyen, içinde bulunulan kültürün ve toplumun sanatsal üretime katkılarını
gözlemleyen, kültürlerarası iletişim ve etkileşimin sanat pratiklerini nasıl şekillendirdiğini araştıran bir
derstir. Ders kapsamında uygarlıkların döngüsünde büyük yer tutan siyasal, toplumsal, ekonomik, bilimsel
ve teknolojik gelişmelerin sanata etkileri de irdelenmektedir.

Öğretim Elemanları
Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim ElemanlarıBanu PEKOL
Nilgün OCAKÇI