GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 121E WORLD MUSIC CULTURES

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Müzik ve kültür ilişkisi hakkında temel konular. İşitsel analiz: Dünyanın çeşitli
bölgelerinden müziklerin dinletilip, sözlü ve yazılı olarak betimlenmesi, Okyanusya,
Güney Asya, Güneydoğu Asya, Doğu Asya, Orta Doğu, Sahraaltı Afrikası, Avrupa,
Karayipler, Orta ve Güney Amerika ve Kuzey Amerika’nın müzik gelenekleri.

Öğretim Elemanları
Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Burcu Yıldız ATAŞ
Yaprak Melike UYAR