GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 117E JAZZ APPRECIATION

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Cazın Ögeleri, Cazın Kökenleri, Blues, Ragtime, Erken Dönem Caz, Swing Çağı, Bebop
Dönemi, Cool Caz, Hard Bop dönemi, Modal Caz, Altmışların Avangard Müziği, Serbest
Doğaçlama, Caz-Rock ve Caz-Funk Füzyonu, İskandinav Cazı, Acid-Caz, Çağdaş Caz ve
Günümüzdeki Akımlar.

Öğretim Elemanları

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Yaprak Melike UYAR