GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 104 MİTOLOJİ VE SANAT

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Mitlerin doğuşu; Yunan ve Roma mitolojisinin kaynakları; Yunan mitolojisine göre evrenin oluşumu; Yunan
mitolijisinde başlıca kişilikler ve efsaneleri; Yunan mitlerinin diğer kültürlerdeki mitlere etkileri; Antik
Yunan, Helenistik ve Roma sanatlarında mitolojik betimlemeler; Rönesans, Manyerizm, Barok, Rokoko,
Yeni-Klasik, Romantizm, Pre-Rafaelcilik, Sembolizm gibi çeşitli dönemlere ait sanat akımlarında mitolojik
betimlemelerde üslup ve anlayış farklılıkları; modern sanatta ve modernizm sonrasında mitolojik
betimlemeler.

Öğretim Elemanları


Yasemin DORA

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Evren YILMAZ
Yener Pınarbaş
Zeynep DEMİRCAN AKSOY