GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

Umut GERMEÇ (Y. Doç. Dr.)

1963, Tokat’ta doğdu. 1982-87, MSÜ GSF Resim Bölümü’nde Neşet GÜNAL, Neş’e ERDOK, Devrim ERBİL Atölyeleri’nde eğitim gördü. Gravür Atölyesi’nden sertifika aldı. 1987-90, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans yaptı. Yüksek Lisans programı içinde Litografi Atölyesi’nde çalışmalar yaptı. 1990, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik Programına başladı. Çeşitli nedenlerle ara verdiği programını 2002 yılında, “Ağacın Konu ve Teknik Bağlamında Resim Sanatı İçerisinde Yeri ve Önemi” başlıklı çalışmasıyla tamamladı.

2006-09, MSGSÜ GSF Resim Bölümü Gravür Atölyesi’nde ve Temel Eğitim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Öğretim Üyesi olduğu ÇOMÜ GSF Resim Bölümü’nde görevini sürdürmektedir. İTÜ GSB Gravür Atölyesi’nde de SNT 109 Kazı Resim (Gravür) dersini vermektedir.

Öğreniminin yanı sıra, 1981 yılından başlayarak yalnızca şiir kitapları yayımlayan bir yayın kuruluşunda, 1991 yılına kadar çalıştı. Yayın alanında kitap kapakları, afiş, desenleme gibi işler yaptı. 2003’te Beyoğlu’nda “Sanatodası” adlı galeriyi sahipleriyle birlikte kurdu, adını koydu ve bir dönem danışmanlığını yaptı. 2010 yılında “İstanbul'la Yüzleşme 100 Çağdaş İstanbul Gravürü” sergileri ve kitabı projesini gerçekleştirdi.

Şiir, Umut Germeç’in sanatsal eylemini besleyen ana kaynaktır. Cumhuriyet Dergi, Varlık Dergisi, İnsancıl, Evrensel Kültür, Berfin Bahar gibi değişik süreli yayınlarda, şiirlerini ve sanat üzerine yazılarını yayımladı.

İletişim Bilgileri:

E-posta: umutgermec@gmail.com