GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü
Faruk Ali  TAPTIK

Ali Taptık 1983 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Taptık, kendini yetiştirmiş bir fotoğrafçıdır. Yüksek lisans eğitimine aynı okulda devam eden Taptık, tezini “19. Yüzyıl İstanbul Fotoğraflarında Kent ve Mimari’nin Temsili” üzerine yazmıştır. Halen Mimari Tasarım programında doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etmek ve İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde fotoğraf üzerine dersler vemekte. “Remembering Me” (2000-2005) isimli ilk projesi otobiyografik fotoğrafların kentsel peyzajla kontrast oluşturduğu, kişisel tarihini yeniden oluşturmaya yönelik bir çalışma. İkinci serisi “Kaza ve Kader” birbirine bağlı birikmiş kentsel gerçekliklerin deneyimlenmesinin, tesadüfler, insanlar, mekânlar, ilişkiler ve duygular üzerine etkileri hakkındadır. “Kaza ve Kader” kitap olarak Filigranes Editions tarafından Fransa'da 2009 yılında basılmıştır. “Familiar Strangers” isimli serisi kentsel alanla ilgili strüktür ve bağları ele almış, kendi mahallesinde şehrin bileşenleriyle bağ kurmuştur. “Nothing Surprising” isimli serisi ise “Kaza ve Kader” ile başladığı kitap serilerinin ikincisini oluşturur. “Nothing Surprising” serisi kendini şehir yaşantısındaki kriz ve direniş temasına yoğunlaşır. Bu projelerle birlikte, devam eden serilerinde de Taptık, şehirle insan arasındaki ilişkiyi odaklanırken, kente analitik bakışları da işlerine dahil etmiştir. Taptık “İstanbul’u Resmetmek – Türkiye’nin Görsellik tarihine Giriş” isimli iki ciltlik kitabın ortaya çıkarılmasında, Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve Bülent Erkmen’le işbirliği içinde bulundu. Aynı zamanda İstanbul’da bulunan Yayıncılar Kolektifi Bandrolsüz’ün kurucularındadır. Şu anki ilgi alanları edebiyat ve görsellik arasındaki ilişki, sanatsal üretim olarak yayıncılık ve yaratıcı üretimi yaygınlaşması ve dağıtımı için yeni yöntemler araştırmaktadır. 

Verdiği Dersler:

SNT 102 Fotoğraf
SNT 102E Photography

İletişim Bilgileri:

E-posta: alitaptik@gmail.com