GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum III

May 15, 2018

  Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum III, günümüz sanatının genişleyen alanından hareketle sanat ve sosyal bilimler arasındaki etkileşimli ilişkiye odaklanıyor.Sanat ve sosyal bilimlerin değişen doğasını gözeterek düzenlenecek olan disiplinlerarası sempozyum, sinemadan fotoğrafa, plastik sanatlardan edebiyata, tiyatro ve performans çalışmalarından ve kültürel & eleştirel çalışmalar, sosyoloji, felsefe alanlarına katkıda bulunmayı hedeflemekte.

  Sempozyum, görsel kültür, anlatı araçları ve dijitalleşen ortamlara odaklanarak bahsi geçen tüm alanlara karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakışla yaklaşmayı amaçlıyor.

  Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum III, 19 – 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bükreş’te (Romanya) gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, bildirilerini İngilizce veya Türkçe olarak sunabilecek olup, Türkçe sunulacak bildiriler için İngilizce hazırlanacak bir powerpoint koşulu bulunmaktadır. Kongrede sunulan İngilizce tam metinler, hakem kurulundan geçtikten sonra ISBN numaralı Sempozyum Bildiri e-Kitapçığı’nda yayınlanacaktır.
 
  Sempozyum, sanat ve sosyal bilimler alanlarında çalışan tüm akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacak olan bildiri özetleri 6 Haziran 2018, Çarşamba gününe kadar aşağıda belirtilen mail adresine, katılımcının kısa bir özgeçmişiyle beraber gönderilmelidir. Özgeçmiş (İngilizce ve Türkçe), 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalı ve info.inarsy@gmail.com adresine gönderilmelidir.

  Temalar , ücretler ve konaklama bilgilerine detaylı bir şekilde inarsy web sitesinden ulaşabilirsiniz.