GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Seminer Dizisi (16 Şubat 2016)

Şub 10, 2016

Varka ve Gülşah adlı aşk hikayesinin yegane resimli nüshası ve minyatürleri seminerin konusunu oluşturur. Yetmiş bir adet tasvir eseri adeta bir sinema şeridi gibi süsler. Resimleri Abdülmümin bin Muhammed el-Hoyi adlı bir nakkaş (ressam) tarafından, muhtemelen 13. yüzyılda Anadolu'da yapılan nüsha bugün Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde korunur. Söz konusu el yazma aracılığıyla Varka ve Gülşah'ın maceralı, dinamik ve sürprizli hikayesi hem sözel ifadelerle hem de görsel imgeleriyle bugüne taşınır. Seminerde bu aşk masalının düğünler, savaşlar, ayrılıklar, kavuşmalar, sevinçler, üzüntüler şeklinde gelişen olay örgüsü, minyatürler eşliğinde anlatılacak ve Ortaçağ görsel estetiğinin en nadide örnekleri olan söz konusu tasvirler üzerinden geçmişin panoraması sunulacak.

gssd2