GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

Seminer Dizisi II / Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti (23 Ocak 2016)

Oca 21, 2016 Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti Seminer Dizisi
Kürasyon: Dr. Ebru Yetiskin, İstanbul Teknik Üniversitesi
Akbank Sanat, Istanbul / Ekim 2015 – Haziran 2016
Organizasyon: DECOL 

Etkinlik Sayfası: link

"Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti Seminer Dizisi" dijital teknolojiler ve ağlar yoluyla hakim olan siyasi-ekonomik yapıya ve güncel toplumsallaşma sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar sunmayı amaçlıyor. Ekim 2015 - Haziran 2016 arasında her ay birer konuşmacının yer alacağı etkinlik, dünyaca ünlü medya teorisyenlerini, aktivist ve sanatçıları bir araya getiriyor. Güncel bir tartışma platformu yaratmaya katkıda bulunacak seminer serisinin içeriği bilim, siyaset, felsefe, sinema, sosyal medya, nörobilim, finans ve sanat gibi birçok alanı birbirine katıyor, disiplinler ötesi perspektiflerin çoğalmasına aracılık ediyor. Konuşmalar finans dünyasının görünmeyen arayüzlerini ifşa etmekten, sosyal medya hesaplarının neoliberal beyinler ve ilişkiler üretmesine, ve biyoteknoloji-hukuk ve devlet arasındaki b(ağ)lar ile obje, objektiflik ve hakikat ilişkilerine uzanan tartışmaları kapsıyor. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle
İstanbul Teknik Üniversitesi - İ.T.Ü, Winchester School of Art / University of Southampton ve Akbank Sanat işbirliğiyle 
Daha fazla bilgi: http://www.academy.decol.tv/


Bulaşımdan Korunma: 
Bilgisayar Virüsleri ve Ağ Güvenliğinin Ortaya Çıkması Üzerine

Bu konuşma, bilgisayar yazılımının medya arkeolojisini ve özellikle “kötü niyetli yazılımların” belirli biçimlerini ele alacak. Ağ siyaseti ve güvenliğinin bir parçası olan bulaşmanın incelenmesinde bir yöntem olarak bu konuşma, ağ kültürüne alternatif bir bakış açısıyla yaklaşacak: çağdaş ve güncel ağlar konusunda ciddi bir sorunsal halini alan kazaların ve tehditlerin bir medya arkeolojisini yazmak için; iletişimin, ilerlemenin ve bağlantının alışılagelmiş anlatıcıları yerine; biz (Geert Lovink’in deyimiyle – işlemeyen) “notworking” olarak ağ iletişiminin bir hikâyesini yazsak acaba nasıl olurdu? 1960’lardaki Soğuk Savaş döneminde oluşan ve NSA ve diğer siber güvenlik kurumları gibi birçok alanda kapsamlı ölçümlerle sağlanan güvenlik taramalarındaki yazılım gelişiminden, 1980’lerde yavaş yavaş ortaya çıkan teknolojik tehlikelerin yeni çeşitlerine kadarki süreç arasında dikkat çekici bir kuluçka dönemi mevcuttur. Bu konuşma, bilgisayar kültürüne bağlı olarak güvenlik kavramını nasıl algıladığımıza ve küresel dijitalin – ya da bizim hayal ettiğimiz şekliyle küresel ağın devlet kurumu bağışıklığına dair birtakım ilginç olaylar anlatarak bize durumun içyüzünü gösterecek.

JUSSI PARIKKA HAKKINDA
Finlandiya’da doğan Jussi Parikka, Birleşik Krallıktaki Southampton Üniversitesi Winchester Sanat Okulu’nda Teknolojik Kültür & Estetik Bilimi profesörüdür. Kendisi birçok kitabın yazarı ve editörüdür. Bunlardan bazıları: medya ekoloji üçlemesi “Dijital Salgınlar” (Digital Contagions) (2007), ödüllü “Böcek Medya” (Insect Media) (2010) ve en yeni kitabı “Bir Medya Jeolojisi”dir (A Geology of Media) (2015). Arkeolojik medya yazıları “Medya Arkeolojisi Nedir?” (What is Media Archaeology?) (2012) ve derlenmiş hali “Medya Arkeolojisi: Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Çıkarımlar”dır (Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications” (2011, Erkki Huhtamo ile birlikte). Bulaşma ve ağ siyaseti gibi konular söz konusu olduğunda dile getirilmesi gereken bir başka kitabı da “Spam Kitabı: Porno, Virüsler ve Dijital Kültürün Karanlık Tarafından Diğer Kuraldışı Nesneler”in (The Spam Book: On Porn, Viruses and Other Anomalous Objects from the Dark Side of Digital Culture) derlemesidir (2009, Tony D. Sampson ile birlikte.) Son olarak Parikka, “Sanat Tarihi Yazmak ve Yazdığını Geri Almak (Medya): 2048’te Erkki Kurenniemi”nin (Writing and Unwriting (Media) Art History: Erkki Kurenniemi in 2048) derlenmiş cildini yayımlamıştır. (2015, Joasia Krysa ile birlikte.)