GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (14-17 Ekim 2015)

Eki 14, 2015 İTÜ GSB öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Erkmen, 14-17 Ekim tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) tarafından düzenlenen "Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi"ne "The Tazkira Literature in the Ottomans and Two Unique Illustrated Ottoman Tazkiras" (Osmanlılar’da Bir Edebî Tür Olarak Tezkireler ve İki Resimli Osmanlı Tezkiresi) başlıklı bildiri ile katılacak.

Dr. Erkmen bildirisinde, İstanbul Fatih'teki Millet Kütüphanesi'nde bulunan Aşık Çelebi'nin şair tezkiresi "Meşâ'irü'ş-Şu'arâ" (16. yüzyıl) ile Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi koleksiyonundaki, II. Osman (17. yüzyıl) döneminde resimlenen "Tercüme-i Şakâ'ik-i Nu'mâniye" adlı alim ve şeyh biyografisinin tasvirlerinden bahsedecek ve bu iki el yazmasının Osmanlı resim sanatındaki "biricik" konumları üzerinde duracak.

osark_2015