GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

Seminer Dizisi / Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti

Eki 02, 2015 Seminer Dizisi
Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti 


Brett Scott / I. Seminer 
09 Ekim Cuma Saat: 18.30, Akbank Sanat, Istanbul  Kürasyon: Dr. Ebru Yetişkin, İstanbul Teknik Üniversitesi
Organizasyon: DECOL Kooperatifi


"Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti Seminer Dizisi" dijital teknolojiler ve ağlar yoluyla giderek hakim olmaya başlayan siyasi-ekonomik toplumsallaşma sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar getirmeyi amaçlıyor. Ekim 2015 - Haziran 2016 arasında her ay birer konuşmacının yer alacağı etkinlik, dünyaca ünlü medya teorisyenlerini, aktivist ve sanatçıları bir araya getiriyor. Güncel bir tartışmaya platformu yaratmaya katkıda bulunacak seminer serisinin içeriği bilim, siyaset, felsefe, tasarım, finans ve sanat gibi birçok alanı birbirine katıyor, disiplinler ötesi bir bakışın gelişmesine aracılık ediyor. Konuşmalar finans dünyasının görünmeyen arayüzlerini sunmaktan, sosyal medya hesaplarının güncel kapitalizmi tetikleyen yönlerine, video oyunu ve ekran bazlı medyanın nöro-iktidarı nasıl yeniden ürettiğinden biyoteknoloji ile adli tıp arasındaki nesne, nesnellik ve hakikat ilişkilerine uzanan tartışmaları kapsıyor. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle
İstanbul Teknik Üniversitesi - İ.T.Ü, Winchester School of Art / University of Southampton ve Akbank Sanat işbirliğiyle 

Daha fazla bilgi: http://www.academy.decol.tv/

Brett Scott 
İleri Düzeyde Finansın Uç Sınırlarını Haritalamak: 
Paranın Görünmeyen Dünyasını Açığa Çıkaracak Yaratıcı Yaklaşımlar


Finans sektörü, ısrarlı bir şekilde iç yüzünü göstermeyişi ve birçok insan için yabancılaştırıcı oluşuyla bilinir. Ya gizlilik ve gizleme üzerinden ya da karmaşıklık, kendine has bir jargon ve anlaşılmazlık aracılığıyla farklı görünmezlik kisvelerine bürünen bu alanın nasıl işlediğini kavramsallaştırmakta ve paranın nasıl hareket ettiğini anlamakta güçlük çekeriz. Küresel finansın göze görünmez dünyasını görünür kılmak son derece önemli bir görevdir ve tam da bunu gerçekleştirmeye çalışan bir dizi heyecan verici proje vardır. Bu konuşma kapsamında, açık veri haritalama ve fotoğrafçılıktan, bilgisayar oyunları ve dijital sanat enstalasyonlarına varan, finans sektörünün peçesini sıyırarak gözler önüne sermeye çalışan farklı yaklaşımları ele alacağım. 

Brett Scott (gazeteci – yazar) 

“The Heretic’s Guide to Global Finance: Hacking the Future of Money” adlı kitabın yazarıdır. The Guardian, New Scientist, Wired Magazine veCNN.com gibi yayınlara yazılar yazmış ve BBC ve Arte gibi medya kanallarında finansal yeniden yapılanma ve dijital para konularında yorumculuk yapmaktadır. Aynı zamanda, University of the Arts London bünyesinde iktidar ve tasarım konusunda bir ders açılmasına önayak olmakta ve The London School of Financial Arts bünyesinde alternatif finans atölyeleri düzenlemektedir. 

Konferansta simültane çeviri yapılacaktır.

Etkinlik ücretsizdir.

bkz. https://www.facebook.com/events/457733957763352/
bkz. https://www.facebook.com/events/397113480487081/