GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 213 TÜRKİYE MÜZİK KÜLTÜRLERİ

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Türkiye’deki müzikal gelenekler. Görsel ve işitsel medyada Türkiye’nin müzikal
temsilleri. Folklor, etnisite, millet ve milliyetçilik, kimlik, çokkültürlülük kuramları.
Türk Makam Müziği, Türk Halk Müziği, Ermeni, Çingene, Kürt, Karadeniz Müzikleri.
Türkiye’de Popüler Müzik. Arabesk, Rap Müzik, Çağdaş Müzik Bestecileri.

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim ElemanlarıBurcu YILDIZ

---- FOTOĞRAFLAR ----