GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 119 POPÜLER MÜZİK TARİHİ

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Popüler müzik tarihine dair bilgiler; müziğin toplumsal süreçlerle iç içeliği; 19. yy sonundan
itibaren toplumsal değişime paralel olarak değişen popüler müzik formları; Amerika, Avrupa,
Avrupa ve Türkiye’de popüler müzikler.

Öğretim Elemanları
Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Şirin ÖZGÜN
Yaprak Melike UYAR