GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 116E THE ART OF COMMUNICATION

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Öğrencilerin bireysel ve kurumsal iletişim kurabilmeleri ve bu iletişimde gerekli medyayı
(Reklam Halkla İlişkiler-Hİ, Tasarım, Sunum, vb.) yönetmeleri konularında bilgi aktarımı. Tüm
bu içeriğin hareket noktası olan iletişim ve yaratıcı düşünce konusunda sunum uygulamaları
yapılması. Ayrıca pazarlama sektörüne (Reklam - Reklam Ajansları, Medya Kuruluşları,
Reklamveren, Prodüksiyon, Hİ, Medya, Tasarım, vb.) genel bir bakış açısı kazandırarak, yeterli
hakimiyeti sağlaması.

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Özgür ÇİÇEK

---- FOTOĞRAFLAR ----