GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 116E THE ART OF COMMUNICATION

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Öğrencilerin bireysel ve kurumsal iletişim kurabilmeleri ve bu iletişimde gerekli medyayı
(Reklam Halkla İlişkiler-Hİ, Tasarım, Sunum, vb.) yönetmeleri konularında bilgi aktarımı. Tüm
bu içeriğin hareket noktası olan iletişim ve yaratıcı düşünce konusunda sunum uygulamaları
yapılması. Ayrıca pazarlama sektörüne (Reklam - Reklam Ajansları, Medya Kuruluşları,
Reklamveren, Prodüksiyon, Hİ, Medya, Tasarım, vb.) genel bir bakış açısı kazandırarak, yeterli
hakimiyeti sağlaması.

Öğretim Elemanları


Rabia Zeynep İŞLER

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları
Özgür ÇİÇEK HALICIOĞLU