GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 116 İLETİŞİM SANATI

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Öğrencilerin bireysel ve kurumsal iletişim kurabilmeleri ve bu iletişimde gerekli medyayı
(Reklam Halkla İlişkiler-Hİ, Tasarım, Sunum, vb.) yönetmeleri konularında bilgi aktarımı. Tüm
bu içeriğin hareket noktası olan iletişim ve yaratıcı düşünce konusunda sunum uygulamaları
yapılması. Ayrıca pazarlama sektörüne (Reklam - Reklam Ajansları, Medya Kuruluşları,
Reklamveren, Prodüksiyon, Hİ, Medya, Tasarım, vb.) genel bir bakış açısı kazandırarak, yeterli
hakimiyeti sağlaması.

Öğretim Elemanları


Emine Buket TUSAVUL

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Haluk GEDİK
Rabia Zeynep İŞLER
Özgür ÇİÇEK