GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

SNT 107 İLKÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Ders kapsamında tarih öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özellikleri ile ilkçağdaki Hitit,
Frig, Urartu, Lidya, Likya, Karya, Bitinya, Trakya, vb. uygarlıklarının ve İyonya ile Helenizmin
Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl
olduğu konuları incelenecektir.

Ders Tanıtımı:

İlkçağ Anadolu Uygarlıkları dersi, tarih öncesi çağlardan Orta Çağ'a uzanan süreçte, Anadolu'da varlık gösteren uygarlıkların başlıca özelliklerini tarihsel, kültürel, sanatsal, sosyal, ekonomik, inançsal, dilsel, vb. bağlamlarda ele almakta ve günümüze ulaşan maddi kültür ögeleri üzerinden bu uygarlıkları tanıtmaktadır. Söz konusu uygarlıkların Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve günümüze yansımalarının ele alındığı ders kapsamında yapılan müze ve alan gezileri ile kültürel zenginliklerle ilgili farkındalık yaratma ve antik sanat eserleri üzerinden estetik bir bakış kazanma olanağı da sağlanmaktadır. Ayrıca ders bugün yaşadığımız birtakım kültürel olguların geçmişle bağını algılamak ve geleceğe nasıl yansıyabileceği konusunda fikir geliştirebilmek için de öğrencileri harekete geçirmektedir.

Öğretim Elemanları


Ali Hakan EĞİLMEZ
Ayşe YİVLİK NEFTÇİ

Önceki Dönemlerde Ders Veren Öğretim Elemanları


Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN
Hande DEDEAL