GSNT
İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü

GSB 363 MİMARLIKTA SERAMİK UYGULAMALARI

Ders Katalog Formu: PDF
Ders İçeriği:


Plastik malzeme olan kilin fiziksel ve kimyasal özellikleri; kilin şekillendirme yöntemleri; görsel
iletişim; kavramsallaştırma ve görselleştirme konularının üç boyutlu form çalışmalarında
irdelenmesi; zıtlıkların dengesi (doluluk/boşluk, ışık/gölge, renk kontrastı); dokusal zıtlıklar;
oransal düzenlemeler; görsel formun ritmi; ifadenin Gestalt teorileri; transformasyon teknikleri;
metamorfoz çalışmaları.


Öğretim Elemanları


Aynur KARAKAŞ KARAAĞAÇ